CENTRALNIE

Zarządzaj
Swoją Siecią

W jaki sposób łatwo i bezpiecznie zarządzać swoją siecią?

To pytanie jest szczególnie istotne w przypadku rozproszonych środowisk, które nie posiadają lokalnego wsparcia IT. Pojawiają się konkretne wątpliwości:

  • jak prosto zarządzać siecią w wielu lokalizacjach?
  • jak zabezpieczyć dostęp do sieci?
  • jak stworzyć bezpieczną komunikację między lokalizacjami a centrami danych?

Pandemia niesie kolejne wyzwania dla zarządzania siecią przez dynamiczny wzrost liczby pracowników zdalnych.

Czym jest Aruba ESP?

Aruba Edge Service Platform (Aruba ESP) to kompleksowe podejście dla stworzenia bezpiecznej i ujednoliconej sieci od małego oddziału do dużej siedziby firmy. W ramach rozwiązania otrzymujemy centralny punkt zarządzanie sieciami LAN, WLAN i WAN wyposażony w sztuczną inteligencję, która pomaga wykrywać, analizować i rozwiązywać problemy.

Dopełnieniem platformy jest system do profilowania i klasyfikacji podłączonych urządzeń, a także ich kontroli zgodnie z koncepcją Zero Trust Security. Aruba Edge analizuje dane, identyfikuje anomalie oraz dostrzega i zabezpiecza nieznane urządzenia w sieci.

ARUBA ESP MOŻE BYĆ WYKORZYSTANA:

  • jako usługa w chmurze,
  • we własnej sieci,
  • w ramach HPE GreenLake.

AIOps

AIOps (Artificial Intelligence for IT operations) to sztuczna inteligencja wykorzystywana dla operacji IT. Samodzielnie wykrywa i rozwiązuje problemy w dowolnym miejscu sieci, zanim jeszcze dotkną one Twojej firmy lub zauważą je użytkownicy.

Zero Trust Security

Koncepcja Zero Trust Security jest odpowiedzią na wyzwanie mobilności, Internetu rzeczy i pracy zdalnej. Aruba Zero Trust zapewnia domowym biurom i zdalnym pracownikom taką samą kontrolę sieci, jaka jest stosowana na kampusach lub w oddziałach firmy.

Jednolita infrastruktura

Unified Infrastructure od Aruba upraszcza operacje IT za pomocą jednego rozwiązania opartego na chmurze dla sieci LAN, WLAN oraz SD-WAN. Rozwiązanie sprawdza się zarówno dla kampusów, oddziałów, centrów danych, jak i pracy zdalnej.

Dowiedz się więcej

ARUBA AIOps

AIOps (sztuczna inteligencja dla operacji IT) łączy duże zbiory danych i uczenie maszynowe aby automatyzować operacje w sieci takie, jak korelacja zdarzeń, wykrywanie anomalii i określenie przyczynowości.

Aruba ESP z Zero Trust Security

Aruba ESP z zabezpieczeniami Zero Trust zapewnia to zestaw funkcji, które gwarantują widoczność, kontrolę i ochronę zdecentralizowanej infrastruktury sieciowej opartej na IoT.

Ujednolicona infrastruktura Aruba ESP

Rozproszone brzegi sieci z coraz większym udziałem zdalnej pracy, wzrostem liczby urządzeń IoT i potrzebą ciągłej łączności z chmurą i centrami danych powodują niespotykaną dotychczas złożoność w zarządzaniu siecią.

Zarządzanie siecią z chmury

Aplikacje oparte na chmurze, znane również jako Oprogramowanie jako usługa (SaaS) stają się codziennością – ponad dziewięćdziesiąt procent firm średniej wielkości używa co najmniej jednej takiej aplikacji do świadczenia usług biznesowych.