ARUBA AIOps

AIOps (sztuczna inteligencja dla operacji IT) łączy duże zbiory danych i uczenie maszynowe aby automatyzować operacje w sieci takie, jak korelacja zdarzeń, wykrywanie anomalii i określenie przyczynowości.

Wypełnij formularz

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych (dalej: „CLICO”) – CLICO Sp. z o.o., Oleandry 2, 30-063 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: 0000107000 oraz numerem NIP: w zakresie: imię i nazwisko, adres email lub telefon, w celach marketingowych, przez CLICO. CLICO może przekazać moje dane osobowe dla wskazanego powyżej celu do firmy Aruba Networks. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są polityce prywatności.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: w każdej chwili mogę zażądać usunięcia moich danych osobowych z bazy CLICO poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej ado@clico.pl oświadczenia zawierającego stosowne żądanie co skutkować będzie usunięciem danych osobowych z bazy danych CLICO.